Spoločenská rubrika

Narodili sa

August 2017
Richard Kucbel
Matej Had
Ronald Klocok
Šimon Oberta

štatistika za rok 2017


Uzatvorené manželstvá

Október 2017
Radoslava Babicová a Ing. Jozef Pukančík

štatistika za rok 2017


Zomreli

August 2017
Mária Nemčeková
Milan Chovan

štatistika za rok 2017


Počet obyvateľov

k 31. 12. 2016: 1643

Žaškov na mape

AKTUALITY 

Mesiac úcty k starším

Obecný úrad Žaškov a Zbor pre občianske záležitosti Žaškov pozýva seniorov na slávnostné posedenie, ktoré sa už tradične uskutoční 26. 10. 2017 o 16:00 v Kultúrnom dome v Žaškove pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

kliknite pre zobrazenie plagátu...


Zverejnenie zákaziek s nízkou hodnotou

Zverejnenie zákaziek s nízkou hodnotou v zmysle §102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. za III. štvrťrok 2017.

kliknite pre zobrazenie dokumentu...


 Zápisnica zo zasadnutia OZ

Zápisnica z plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 19. septembra 2017 o 16:00 hodine

kliknite pre zobrazenie zápisnice...


Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Základné informácie pre voliča o voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00. V prílohách nájdete zoznam zaregistrovaných kandidátov na predsedu Žilinského samosprávneho kraja a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.

kliknite pre zobrazenie informácií o voľbách...


 Rozšírenie kamerového systému v Žaškove

Na základe Výzvy Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality pre rok 2016 v rámci priority 2 zvyšovacie bezpečnosti miest a obcí sme podali Žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu s názvom: „Rozšírenie kamerového systému v obci Žaškov“. Po schválení žiadosti nám bola poskytnutá dotácia vo výške 6.000,00 €. Celkové náklady na realizáciu projektu vrátane povinnej spoluúčasti obce Žaškov predstavovali čiastku 10.339,20 €.

kliknite pre zobrazenie celej správy...


logo_ZMM_mini

Poďakovanie

nedeľu 2. júla 2017 sa v našej obci uskutočnil už po 46-krát Žaškovský minimaratón a tretíkrát aj kultúrne podujatie Deň obce Žaškov. Tento ročník bol bohatý na účasť pretekárov a zúčastnilo sa ho celkovo 305 súťažiacich čo je o 104 viac ako v roku 2016 a o 96 viac oproti roku 2015. V detských a žiackych kategóriách si sily zmeralo celkovo 160 súťažiacich. V kategóriách dospelých, dorastencov a seniorov štartovalo celkovo 145 pretekárov. Teší nás zvýšený počet štartujúcich hlavne v detských kategóriách aj napriek neistému počasiu. V hlavnej mužskej kategórii 18-39 rokov prvé miesto získal Volodymyr Timashov z Ľvova na Ukrajine, druhé Viktor Starodubtsev a tretie miesto patrí Oleksandrovi Chenikalovi obaja z klubu Demolex Bardejov.... zobraziť viac... 

Výsledky 46. ročníka ŽMM

kliknite pre zobrazenie výsledkov z kategórie dospelých
kliknite pre zobrazenie výsledkov z kategórie detí
kliknite pre zobrazenie výsledkov z kategórie najlepší pretekári a pretekárky z Oravy
kliknite pre zobrazenie výsledkov z kategórie najlepší pretekári a pretekárky zo Žaškova
kliknite pre zobrazenie všetkých sponzorov Žaškovského minimaratónu a Dňa obce Žaškov
kliknite pre zobrazenie fotoalbumu


 Zverejnenie zákaziek s nízkymi hodnotami – I. štvrťrok 2017

v zmysle § 102a ods. 2 zák. o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z.

kliknite pre zobrazenie dokumentu...


Polícia radí seniorom

Upozornenie policajného zboru SR.

kliknite pre zobrazenie upozornenia...


 

Kliknutím zobrazíte ďalšie oznamy