Zásady odmeňovania poslancov v obci Žaškov

Zásady odmeňovania boli schválené uznesením OZ č. 2/2010 zo dňa 9. 12. 2010 (obsahuje 1 dodatok).

kliknite pre zobrazenie zásad odmeňovania...

Prebiehujúce projekty

Zrealizované projekty

Ponuka na reklamu

Obec Žaškov ponúka možnosť reklamy na www.zaskov.sk
Viac info