AKTUÁLNE VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK

Zákazky s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky

Výzva na predloženie cenovej kalkulácie

"Zvyšovanie informovanosti v oblasti odpadového hospodárstva (slúži k určeniu predpokladanej hodnoty zákazky)"

kliknite pre zobrazenie výzvy...
kliknite pre zobrazenie formulára pre cenovú kalkuláciu...