AKTUÁLNE VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK

Zákazky s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

"Publicita projektu - Výstavba zberného dvora v obci Žaškov"

kliknite pre zobrazenie výzvy...


Výzva na predloženie cenovej ponuky

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Žaškov

kliknite pre zobrazenie výzvy...

Prebiehujúce projekty

Zrealizované projekty

Ponuka na reklamu

Obec Žaškov ponúka možnosť reklamy na www.zaskov.sk
Viac info