AKTUÁLNE VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK

Zákazky s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky

Výzva na predloženie cenovej kalkulácie

"Zvyšovanie informovanosti v oblasti odpadového hospodárstva (slúži k určeniu predpokladanej hodnoty zákazky)"

kliknite pre zobrazenie výzvy...

Prebiehujúce projekty

Zrealizované projekty

Ponuka na reklamu

Obec Žaškov ponúka možnosť reklamy na www.zaskov.sk
Viac info