Úradná tabuľa obce

Aktuálne vyvesené dokumenty:


Zvesené dokumenty:

Verejná vyhláška

Doručenie rozhodnutia o správnom konaní

Vyvesené: 14. 6. 2017

Zvesené: 3. 7. 2017

kliknite pre zobrazenie verejnej vyhlášky... 

 Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania

Vyvesené: 16. 5. 2017

Zvesené: 30. 5. 2017

kliknite pre zobrazenie verejnej vyhlášky... 

Verejná vyhláška

Návrh zadania pre "Územný plán obce Žaškov"

Vyvesené: 14. 3. 2017

Zvesené: 25. 4. 2017

kliknite pre zobrazenie verejnej vyhlášky... 
kliknite pre zobrazenie návrhu zadania územného plánu...  

Záverečný účet obce Žaškov

Za rok 2016

Vyvesené: 7. 4. 2017

Zvesené: 25. 4. 2017

kliknite pre zobrazenie verejnej vyhlášky...

VZN č. 6 / 2016

O označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní pozemných stavieb v obci Žaškov

Vyvesené: 15. 12. 2016

Zvesené: 3. 1. 2017

kliknite pre zobrazenie návrhu...
kliknite pre zobrazenie prílohy s mapkou...