STAVEBNÉ TLAČIVÁ

Tlačivá sa dajú vyplniť priamo v pdf súbore, ten si potom môžete vytlačiť.

 

Návrh na kolaudáciu stavby a vydanie kolaudačného rozhodnutia - fyzická osoba

kliknite pre zobrazenie návrhu...


 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - právnická osoba

kliknite pre zobrazenie návrhu...


 

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby

kliknite pre zobrazenie návrhu...


 

Oznámenie o začatí stavby

kliknite pre zobrazenie oznámenia...


 

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby

kliknite pre zobrazenie žiadosti...


 

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

kliknite pre zobrazenie žiadosti...


 

Žiadosť o stavebné povolenie - fyzická osoba

kliknite pre zobrazenie žiadosti...


 

Žiadosť o stavebné povolenie - právnická osoba

kliknite pre zobrazenie žiadosti...


 

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia a vymedzenie stavebného pozemku pod výstavbu

kliknite pre zobrazenie žiadosti...


 

Žiadosť o stavebné povolenie v zlúčenom územnom a stavebnom konaní - fyzická osoba

kliknite pre zobrazenie žiadosti...


 

Žiadosť o stavebné povolenie v zlúčenom územnom a stavebnom konaní - právnická osoba

kliknite pre zobrazenie žiadosti...


 

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením

kliknite pre zobrazenie žiadosti...


 

Žiadosť o povolenie zmeny termínu ukončenia stavby

kliknite pre zobrazenie žiadosti...


 

Žiadosť na zriadenie zjazdu z miestnej komunikácie

kliknite pre zobrazenie žiadosti...


 

Ohlásenie stavebných úprav

kliknite pre zobrazenie ohlásenia...


 

Ohlásenie drobnej stavby

kliknite pre zobrazenie ohlásenia...


 

Ohlásenie drobnej stavby na cintoríne

kliknite pre zobrazenie ohlásenia...