Poľovné združenie Žaškov

Verejná vyhláška

Oznámenie termínu a spôsobu úhrady za užívanie poľovného revíru

kliknite pre zobrazenie vyhlášky...

Posledná aktualizácia

Prebiehujúce projekty

Zrealizované projekty

Ponuka na reklamu

Obec Žaškov ponúka možnosť reklamy na www.zaskov.sk
Viac info