Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Menný zoznam poslanocov obecného zastupiteľstva

zobraziť viac...

Komisie pri OZ

Komisie a členovia jednotlivých komisií pri Obecnom zastupiteľstve

zobraziť viac...

Zápisnice a uznesenia

Zápisnice a uznesenia z rokovaní Obecného zastupiteľstva

zobraziť viac...

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Žaškov

zobraziť viac...

Zásady odmeňovania poslancov

Zásady odmeňovania poslancov v obci Žaškov

zobraziť viac...

Rozpočet obce

Rozpočet obce - schválený rozpočet, programový rozpočet a plnenie rozpočtu

zobraziť viac...

Prebiehujúce projekty

Zrealizované projekty

Ponuka na reklamu

Obec Žaškov ponúka možnosť reklamy na www.zaskov.sk
Viac info