História obce

Prehľad dejín Žaškova

Osídľovanie regiónu Orava začína niekedy v dobe kamennej. Nálezy v oblasti brehov Čiernej Oravy...

zobraziť viac...

Vysťahovalectvo do USA

V druhej polovici 19. stor sa situácia v Žaškove (a na celej Orave) dramaticky zhoršila...

zobraziť viac...

Prebiehujúce projekty

Zrealizované projekty

Ponuka na reklamu

Obec Žaškov ponúka možnosť reklamy na www.zaskov.sk
Viac info