Relácie o obci

Zvony nad krajinou - Relácia o obci Žaškov

Nedeľa 11. 10. 2015, Relácia o obci Žaškov - Zvukový miestopis Slovenska. Rozhlasový dokument o živote v obciach Slovenska, ich minulosti, súčasnosti a plánoch do budúcnosti.

kliknite pre prehratie relácie...


Studnička - Relácia o obci Žaškov

Nedeľa 12. 04. 2015, Relácia o obci Žaškov, ktorá leží na pomedzí regiónov Liptov a Orava. Ľudia sa tu odpradávna venovali poľnohospodárstvu. Na neúrodných poliach pestovali predovšetkým ľan, chovali včely a z remesiel boli v obci zastúpené najmä drevospracujúce. Žaškovania boli široko-ďaleko známi výrobou kolovratov, ktoré predávali po celej Orave i Liptove. Poloha a izolovanosť dediny sa v značnej miere odr azili i v tradičnej kultúre a samozrejme v zložení spevného repertoáru.

 kliknite pre prehratie relácie...