Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Žaškov a s majetkom štátu, ktorý obec užíva

kliknite pre zobrazenie dokumentu...