Spoločenská rubrika

Narodili sa

August 2017
Šimon Oberta

štatistika za rok 2017


Uzatvorené manželstvá

Júl 2017
Jakub Ondriga a Mária Klocháňová

Dominika Marčeková a Marek Kokoška


Alžbeta Ľorková a Peter Pojezdala

štatistika za rok 2017


Zomreli

Júl 2017
Ján Kacko

štatistika za rok 2017


Počet obyvateľov

k 31. 12. 2016: 1643

Žaškov na mape