Spoločenská rubrika

Narodili sa

Apríl 2018
Jakub Borončo
Maxim Čierny
Marek Kočalka

štatistika za rok 2018


Uzatvorené manželstvá

Február 2018
Ondrej Lacko a Magdaléna Andrisová

štatistika za rok 2018


Zomreli

Apríl 2018
Rozália Kurnotová
Jaroslava Majdová

štatistika za rok 2018


Počet obyvateľov

k 31. 12. 2017: 1642

Žaškov na mape