Spoločenská rubrika

Narodili sa

August 2017
Šimon Oberta

štatistika za rok 2017


Uzatvorené manželstvá

Júl 2017
Jakub Ondriga a Mária Klocháňová

Dominika Marčeková a Marek Kokoška


Alžbeta Ľorková a Peter Pojezdala

štatistika za rok 2017


Zomreli

Júl 2017
Ján Kacko

štatistika za rok 2017


Počet obyvateľov

k 31. 12. 2016: 1643

Žaškov na mape

Zrealizované projekty v našej obci

Vybudovanie vodozádržných opatrení v našej obci

Naša obec sa zapojila a bola zaradená do zoznamu obcí druhého realizačného projektu - Revitalizácia krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011.

 

kliknite pre zobrazenie projektu...
kliknite pre zobrazenie fotoalbumu...


Kamerový systém v obci je už v prevádzke

Od konca októbra 2012 je prevádzke nový bezpečnostný prvok v našej obci a to kamerový systém. Množstvo priestupkov a prejavov vandalizmu, ktoré sú v našej obci čoraz častejšie, potvrdili opodstatnenosť pre vybudovanie tohto preventívneho bezpečnostného opatrenia.

kliknite pre zobrazenie celého oznamu...