Spoločenská rubrika

Narodili sa

Január 2018
Vincent Trčka
Mária Zelinová

štatistika za rok 2018


Uzatvorené manželstvá

December 2017
Dávid Úradníček a Simona Zetková

štatistika za rok 2017


Zomreli

Február 2018
Jaroslav Zaťko
Zuzana Turčinová

štatistika za rok 2018


Počet obyvateľov

k 31. 12. 2017: 1642

Žaškov na mape

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

(vývoz, zber, triedenie odpadu)

Harmonogram vývozu odpadov

Vývoz komunálneho odpadu a separovaného zberu: zobraziť harmonogram (2018)

 

Poplatok za vývoz komunálneho odpadu je stanovený: 14,00 €/osoba/ročne.

Vývoz komunálneho odpadu podľa počtu osôb

 • 1-2 osoby - 1x mesačne (kuka nádoba označená žltou farbou)
 • 3-6 osôb - 2x mesačne (kuka nádoba označená červenou farbou)
 • 7 a viac osôb - každý týždeň (kuka nádoba označená zelenou farbou)

Harmonogram zberu separovaného odpadu

Plasty sa zbierajú do plastových vriec, ktoré sú k dispozícii na Obecnom úrade.

Sklo sa zbiera do zberných nádob rozmiestnených v obci.

Nebezpečný elektronický odpad sa vyváža približne 2krát ročne. Vývoz je oznámený prostredníctvom miestneho rozhlasu. Nebezpečný elektronický odpad sa delí podľa prílohy č. 1 k vyhláške č. 208/2005 Z.z.

 • Kategória č. 1: Veľké domáce spotrebiče
 • Kategória č. 2: Malé domáce spotrebiče
 • Kategória č. 3: Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia
 • Kategória č. 4: Spotrebná elektronika
 • Kategória č. 5: Svetelné zdroje
 • Kategória č. 6: Elektrické a elektronické nástroje (okrem veľkých stacionárnych priemyselných nástrojov)
 • Kategória č. 7: Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely
 • Kategória č. 8: Zdravotnícke zariadenia
 • Kategória č. 9: Prístroje na monitorovanie a kontrolu
 • Kategória č. 10: Predajné automaty

 

Vývoz všetkého odpadu (komunálny aj separovaný) zabezpečuje firma Brantner FATRA s.r.o., Tehelná 1, 036 01 Martin

 

Separovaný zber

Letak firmy Brantner na zorientovanie sa v separovani odpadov. Triedenie komunálneho odpadu pomáha zlepšovať naše životné prostredie

kliknite pre zobrazenie letáka...


OZNAM

Firma Brantner Fatra, s.r.o. za účelom zefektívnenia a skvalitnenia poskytovania služieb – t.j. vývozu komunálneho odpadu žiada občanov, aby v deň vývozu komunálneho odpadu v čase od 6:00 – 21:00 hod. vykladali zberné nádoby ku krajnici hlavnej cesty alebo ku krajnici miestnych komunikácií. 

Z domácností, kde nebudú zberné nádoby vyložené, sa dodatočný vývoz neuskutoční. Ďakujeme za pochopenie.


Oznam

Obec Žaškov v spolupráci s f. Brantner Fatra s.r.o Martin ponúkajú občanom možnosť zakúpenia kompostérov na kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu z domácností. Záujemcovia o kompostéry sa môžu bližšie informovať na obecnom úrade.

kliknite pre viac info...


Výzvy

Touto cestou vyzývame a prosíme občanov našej obce, aby svoj komunálny odpad T R I E D I L I (plasty – zbierať do žltých plastových vriec, ktoré sú k dispozícii na obecnom úrade; elektroodpad sa tiež zbiera samostatne 2x do roka; sklo odovzdávame do zvonových kontajnerov rozmiestnených po obci, papier zvlášť, textil zvlášť a pod.)..

Za likvidáciu odpadu, ktorý je triedený (separovaný) obec platí menej finančných prostriedkov firme, ktorá tento odpad likviduje a "ušetrené" finančné prostriedky tak môže obec využiť na iný účel v oblasti hospodárenia s odpadom.

 Ďakujeme za pochopenie.

kliknite pre zobrazenie plagátu o separovanom zbere...


Oznam

Oznamujeme občanom, že od 2. 10. 2013 v čase od 8:00 hod. do 17:00 hod. bude otvorené zberné miesto na sústredenie veľkoobjemového odpadu. Občania budú môcť každú stredu v tomto čase bezplatne priniesť veľkoobjemový odpad do priestorov bývalej materskej škôlky (pri Základnej škole). 

podrobnejšie informácie nájdete v prílohe....


V obci boli umiestnené kontajnery na šatstvo, textil, obuv a hračky

"Máte radi prírodu? Správajme sa ekologicky. Naplňte ma. Hádzaním oblečenia do kontajnerov chránime životné prostredie, platíme menej za odvoz odpadkov, pomáhame ľuďom v núdzi."

podrobnejšie informácie nájdete v prílohe....