Spoločenská rubrika

Narodili sa

August 2017
Šimon Oberta

štatistika za rok 2017


Uzatvorené manželstvá

Júl 2017
Jakub Ondriga a Mária Klocháňová

Dominika Marčeková a Marek Kokoška


Alžbeta Ľorková a Peter Pojezdala

štatistika za rok 2017


Zomreli

August 2017
Milan Chovan

štatistika za rok 2017


Počet obyvateľov

k 31. 12. 2016: 1643

Žaškov na mape

Predaj mlieka z pojazdného mliekomatu

Streda

  • od 12:00 hod. do 12:40 hod. - 4. autobusová zastávka
  • od 12:45 hod. do 12:55 hod. - pred Obecným úradom