Spoločenská rubrika

Narodili sa

Apríl 2018
Jakub Borončo
Maxim Čierny
Marek Kočalka

štatistika za rok 2018


Uzatvorené manželstvá

Február 2018
Ondrej Lacko a Magdaléna Andrisová

štatistika za rok 2018


Zomreli

Apríl 2018
Rozália Kurnotová
Jaroslava Majdová

štatistika za rok 2018


Počet obyvateľov

k 31. 12. 2017: 1642

Žaškov na mape

Narodili sa

Rok 2017

 • Jakub Sotoniak
 • Lilien Lacková
 • Richard Kucbel
 • Matej Had
 • Ronald Klocok
 • Šimon Oberta
 • Radoslav Sojčák
 • Michal Vaňko
 • Lukáš Bugan
 • Samuel Lenart
 • Jessica Kočalková
 • Leonard Chodák
 • Michaela Strapcová
 • Matej Furiel
 • Ester Macková