Spoločenská rubrika

Narodili sa

August 2017
Richard Kucbel
Matej Had
Ronald Klocok
Šimon Oberta

štatistika za rok 2017


Uzatvorené manželstvá

Október 2017
Zuzana Štítiková a Tomáš Čierny

Katarína Strapcová a Jozef Spišiak

Radoslava Babicová a Ing. Jozef Pukančík

štatistika za rok 2017


Zomreli

November 2017
Mária Tomláková

štatistika za rok 2017


Počet obyvateľov

k 31. 12. 2016: 1643

Žaškov na mape

Narodili sa

Rok 2017

 • Richard Kucbel
 • Matej Had
 • Ronald Klocok
 • Šimon Oberta
 • Radoslav Sojčák
 • Michal Vaňko
 • Lukáš Bugan
 • Samuel Lenart
 • Jessica Kočalková
 • Leonard Chodák
 • Michaela Strapcová
 • Matej Furiel
 • Ester Macková